مهارت های حرکتی ظریف توانایی ایجاد حرکات کوچک با استفاده از عضلات کوچک هستند. این حرکات به قدری کوچک و ظریف هستند که معمولا شما حتی متوجه انجام آنها نمی شوید. با این حال مهارت های حرکتی ظریف را می توان پایه و اساس انجام کارهای بزرگتر حساب کرد.

به طور کلی مهارت های حرکتی ظریف روی عملکرد فرد چه از نظر کیفیت نتیجه عملکرد و چه از لحاظ سرعت انجام عمل مورد نظر تاثیر زیادی می گذارند. کودک شما برای در دست گرفتن و استفاده از مداد موقع کشیدن نقاشی یا نگه داشتن قیچی برای بریدن کاغذ به مهارت های حرکتی ظریف نیاز دارد.

نمونه های دیگری از فعالیت های روزمره همه ما که در آنها از مهارت های حرکتی ظریف استفاده می شود شامل مسواک زدن، حل پازل، باز کردن جعبه های غذا ، بستن بند کفش و غیره می شود.

0 دیدگاهبستن دیدگاه‌ ها

ارسال دیدگاه

عضویت در خبرنامه

آخرین پست ها و مقالات را در ایمیل خود دریافت کنید

ما قول می دهیم که اسپم ارسال نشود :)