بازی فعالیتی است که کودکان برای سرگرمی و تفریح در زمان فراغت خود انجام می دهند ؛ همچنین می توان گفت بازی سبب شادی و لذت کودکان می شود . بازی هم می تواند فردی انجام شود هم به صورت گروهی و دسته جمعی .

کودکان هنگام بازی کردن نیاز ها ، احساسات خود را برطرف می کنند . همچنین هنگام بازی کردن متوجه اطراف خود می شوند و در واقع به کشف محیط اطراف خود می پردازند . کودکان از طریق بازی کردن روابط اجتماعی پیدا می کنند و همچنین می توان گفت بازی کردن در رشد روانی ، اخلاقی ، جسمی و حرکتی کودکان نقش بسیار زیادی دارد .

کودکان در بازی ، مفهوم گروهی بودن را حس می کنند و همچنین متوجه این می شوند که رفتار آن بر دیگران و رفتار دیگران بر آن ها می تواند مهم و تاثیر گذار باشد .همچنین کودکان هنگام بازی کردن می توانند پذیرش افراد در گروه را بدست آورند و درک می کنند چه توانایی هایی در گروه لازم است و همچنین به این موضوع که می توانند از توانایی های دیگران نیز استفاده کنند ، آگاه می شوند .

کودکان نمی توانند ابراز احساسات کنند و همچنین احساسات خود را پنهان می کنند زیرا آن ها هنوز توانایی تفکر ذهنی ندارند در نتیجه از طریق بازی کردن تفکرات خود را نشان می دهند . بازی فرصتی است که کودکان احساسات و تفکرات خود را بیان کنند ، البته سرگرم هم شوند ؛ همچنین می توان گفت کودکان از طریق بازی با بسیاری از ارزش های اخلاقی مانند درستی ، نادرستی ، خوبی ، بدی ، راستگویی و دروغ آشنا می شوند .

در کل می توان گفت بازی برای کودکان در حال رشد ، اهمیت زیادی دارد اما برخی والدین بازی را اتلاف وقت می دانند و از کودک می خواهند به فعالیت های دیگر بپردازد ، این والدین کودکان خود را از موقعیت های یادگیری بسیاری که برای رشد شخصیت لازم است محروم می کنند .

فعالیت هایی که کودک به عنوان بازی انجام می دهد در تربیت و پرورش نیروی بدنی و حواس او تاثیر زیادی دارد برای مثال کودک می دود ، لی لی می کند ، طناب بازی می کند و … در تمام این فعالیت ها عضلات و اندام های مختلف به کار می روند و تقویت می شوند .

همچنین در هنگام بازی نیروهای روحی و جسمی کودک مانند چالاکی ، حافظه ، دقت ، نظم و ترتیب و … رشد می کند ، بازی انگیزه ای برای کسب تجارب اجتماعی است و وسیله ای برای بیان خود است . کودک از طریق بازی بسیاری از مهارت و مفاهیم تربیتی را یاد می گیرد به همین دلیل یکی از نقش های بازی برای کودکان ، نقش آموزش و تربیت است .

اهمیت اخلاقی بازی برای کودکان

کودک هنگام بازی کردن تفاوت رفتار های خوب از بد را متوجه می شود و به همین دلیل بازی می تواند مفاهیم و ارزش های اخلاقی را به کودکان منتقل می کند بنابرین بازی یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار در تربیت اخلاقی کودک است . همانطور که می دانید کودکان در خانه و مدرسه نیز با ارزش های اخلاقی آشنا می شوند
کودک در خانه و مدرسه با ارزش های اخلاقی آشنا می شود اما فکر کردن و آشنایی با معیار های اخلاقی و تثبیت آن ها در خانه و مدرسه هرگز به اندازه بازی قوی نیست .

کودکان هنگام بازی کردن متوجه می شوند که اگر بخواهند در بازی فردی قابل قبول محسوب شوند باید راستگو ، درستکار ، باحقیقت ، با انصاف ، مسلط به خود و عادل باشد همچنین کودک می فهمد که خانواده در مقابل خطا و اشتباهات او صبور تر از هم بازی هایش هستند .
در نتیجه کودک یاد می گیرد اصول اخلاقی را هنگام بازی بیشتر رعایت کند تا نسبت به محیط خانه و مدرسه.

اهمیت اجتماعی بازی برای کودکان

کودکان در هنگام بازی های گروهی ناچار هستند قواعد و نکات اجتماعی بازی را رعایت کنند ، همچنین در هنگام بازی گروهی مفاهیم اجتماعی مانند صبر و حوصله داشتن ، نوبت گرفتن ، اعتماد به نفس پیدا کردن ، احترام به حقوق دیگران ، پیروزی و شکست را یاد می گیرد در نتیجه باعث رشد جنبه های اجتماعی شخصیت کودک می شود .

کودک در مدرسه نوعی رفتار اجتماعی را یاد می گیرد اما در مدرسه کودکان بازی های آزادانه انجام نمی دهند به همین دلیل فرصت کودکان برای رشد جنبه های اجتماعی محدود است . به همین دلیل خانه یا مدرسه به ندرت مسیر کافی و مناسب برای ارضای کل برخوردها را به کودک می دهد در نتیجه این تمایلات در بازی آزادانه شکل می گیرند  .

نقش های اجتماعی از طریق بازی های کودکان از 6 تا 12 سالگی آموخته می شوند و همچنین می توان گفت کودکان اغلب اولین بار از طریق بازی های گروهی به نیاز کودکان دیگر به بازی پی می برند .

آن ها به وسیله بازی یاد می گیرند که چگونه یکدیگر را قبول داشته باشند ، دسته جمعی بر گروه رقیب پیروز شوند و درباره قوانین بازی توافق کنند ، همچنین مفاهیم پیروزی ، شکست ، همکاری ، هم چشمی و برتری طلبی را یاد می گیرند و به رشد اجتماعی لازم می رسند .

 

اهمیت آموزشی و تربیتی برای کودکان

در هنگام بازی های آموزشی کودکان به مفاهیم ذهنی جدیدی دست پیدا می کنند و مهارت های بیشتر و بهتری را کسب می کنند همچنین با رنگ های مختلف ، شکل های گوناگون و جهت های متفاوت آشنا می شوند و تجارب زیادی به دست می آورند .

بازی به کودک کمک می کند تا دنیایی را که در آن زندگی می کند را بشناسد ، بفهمد ، اداره کند و تفاوت بین واقعیت و تخیل را متوجه شود همچنین هنگام بازی کودک درباره خودش ، دیگران و رابطه اش با آن ها چیز یاد می گیرد . کودک میزان توانایی های خود را با دیگران مقایسه می کند و به این ترتیب به شناخت خود و توانایی های خود می رسد .

همچنین بازی به کودک فرصت می دهد توانایی های خود را آزمایش کند ، بدون آنکه مجبور باشد در هنگام مشکل تمام مسئولیت را بر عهده بگیرد . در سنین 5-6 سالگی ، روحیه خودخواهی و تجاوزکاری در کودک بسیار دیده می شود ، به همین علت لازم است کودک را از تمرین زیاد در این تجاوزکاری جلوگیری کنیم .

زمانی که کودک تنها بازی می کند ، آنچه که در فکر دارد و همچنین توانایی های خود را تکمیل می کند که این خود ارزش تربیتی دارد.

  • اهمیت آموزشی برای کودکان

بازی های آموزشی وسیله ای مفید برای آموزش کودکان در سطوح رسمی و غیر رسمی است . هدف این بازی ها فقط سرگرم کردن کودک نیست بلکه این بازی ها باعث یادگیری سریع تر و بهتر می شوند همچنین بازی آموزشی بر برنامه ریزی و تفکر تاکید می کنند .

باشگاه ورزشی کودکان کوشا

 

  • اهمیت تربیتی بازی برای کودکان

از طریق بازی می توان بسیاری آموزش های تربیتی را به کودک نشان داد و شرایط احساسی ، عاطفی ، افکار و انگیزه های درونی کودک را متوجه شد همچنین بازی باعث رشد اجتماعی ، رشد جسمی ، رشد شناختی و تفکر می شود .

  • فایده جسمانی بازی برای کودکان

مرحله شیرخوارگی ، بازی ها و اسباب بازی ها باعث می شوند که کودک در کاربرد دست و پای خود مهارت بیشتری به دست آورد و به رشد جسمانی خود کمک زیادی کند . در این مرحله فعالیت اعضا و جوارح همراه با بازی ها ، خیلی هماهنگ می شود و همچنین بازی به کودک فرصت می هد که توانایی های جسمانیش را در مقایسه با معیارهای خود و دیگران آزمایش کند .

کودکان سالم از نیروی زیادی برخوردارند که آن را در بازی مصرف می کنند ، اگر نیروی اضافی کودک مصرف نشود و به حالت سرکوب شده در جسم کودک ذخیره شود باعث خشم ، بد خلقی ، ناآرامی و پرخاشگری او می شود .
فایده های جسمانی برای کودکان را می توان از طریق نرمش و ورزش نیز بدست آورد ولی از آن جا که امکان دارد کودک با بی میلی و از روی اجبار به ورزش بپردازد ، احتمال دارد کودک دچار تنش عاطفی شود و همچنین ارزشی برای او نداشته باشد .

در بعضی مواقع شاهد این موضوع خواهیم بود که کودکان با افزایش سن روی به بازی های کم تحرک ، فکری می آورند و همچنین از لذت بیشتری برخوردار می شوند .

 

 

0 دیدگاهبستن دیدگاه‌ ها

ارسال دیدگاه

عضویت در خبرنامه

آخرین پست ها و مقالات را در ایمیل خود دریافت کنید

ما قول می دهیم که اسپم ارسال نشود :)