رد کردن لینک ها

اعضای باشگاه کوشا


فاطمه پیک

مدیر فنی

مدیرفنی مجموعه کوشا که تمرینات و نظارت بر مربیان توسط ایشون انجام میگیرد ، مهارتهای حرکتی بنیادی کودکان

امیر رشیدی

مدیریت

مدیریت مجموعه کوشا ، همچنین مربی ، با سابقه ای طولانی در حوزه ورزش کودکان